Komt u ook? 4 oktober bijeenkomst elektrisch rijden

Soest wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Elektrisch rijden levert hier een bijdrage aan. Wethouder Marcel Adriani: ‘We zien steeds meer elektrische auto’s in ons straatbeeld. We willen deze ontwikkeling graag verder stimuleren. Met deze informatieavond hopen we bewoners en bedrijven te informeren en te inspireren om zelf aan de slag te gaan met elektrisch rijden.’

Elektrisch rijden is milieuvriendelijk. Daarom stimuleert de landelijke overheid de verkoop en lease van elektrische voertuigen. Naast fiscale voordelen zijn er ook lokale en regionale initiatieven om  laadpunten te realiseren. Wilt u meer weten? Kom dan op 4 oktober naar de bijeenkomst. Lees MEER. 

Tweede ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest

Zaterdag 23 september 2017 wordt bij winkelcentrum Van Weedestraat de tweede ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest georganiseerd! De ‘Duurzaam Goed Bezig’ markt is een initiatief van Stichting Soest Duurzaam, inwoners, winkeliersvereniging Soestdijk en de gemeente Soest. De organisatoren willen alle inwoners van Soest en Soesterberg meenemen naar een samenleving waar we samen werken aan een goed, gezond en mooi leven in een schone leefomgeving. Wilt u:

  • informatie over mogelijkheden om ‘duurzaam’ te leven?
  • een omgeving met muziek en gezond eten?
  • meedoen aan een prijsvraag?
  • meer weten over elektrische auto’s?
  • een gesprek met iemand van de gemeente?

Het kan allemaal. Lees MEER.

Meedenken over duurzame energieproductie

Soest, 8 maart. Op 6 maart organiseerde Natuur en Milieu Utrecht (NMU) voor de gemeente Soest een meedenkbijeenkomst over duurzame energieopwekking in de gemeente. Hoe kan 20% van het Soester energieverbruik worden opgewekt op eigen grondgebied? NMU had in kaart gebracht op welke manier deze doelstelling van het Duurzaamheidsplan 2016-2020 gehaald kan worden.

Meer dan 60 Soesters hadden de uitnodiging aangenomen om ideeën in te brengen. Die zullen in de NMU rapportage en later in de uitwerking van gemeentelijke plannen worden meegenomen. Duidelijk was: alles moet uit de kast om het doel te halen! Bestuurslid Rob Swart doet verslag.

Eerste ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest

Zaterdag 29 oktober 2016 werd rondom winkelcentrum Soest-Zuid de eerste ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest georganiseerd! Stichting Soest Duurzaam, de Soestermarkt en de gemeente Soest. De markt werd druk bezocht en er was veel belangstelling voor de ‘duurzaamheidstands’. 

Tijdens de markt werden ook een aantal personen, organisaties en bedrijven verrast met het certificaat ‘Duurzaam goed bezig’, een blijk van waardering van de gemeente Soest. De certificaten werden per elektrische scooter en later op het centrale marktplein door wethouder Marcel Adriani uitgereikt aan windmolen de Windhond, Stichting Het Honk Soest, Meewerken in Eemland, Soester Maatjes, de heer Wamelink (energiezuinig huis), Duynparc Soest, Stam Renault Soestdijk, WBT Klaarwater, Stichting Balans en stichting De Paardenkamp

Voor een impressie van de markt kunt u terecht op een fotopagina.

100ste bezoeker Energieloket Soest wint een gratis Energieadvies

Donderdagavond 30 juni meldde zich de 100ste bezoeker bij het Energieloket Soest. Hij werd daarmee winnaar van een gratis energieadvies.  Het digitale Energieloket Soest (www.energieloket-soest.nl) is open sinds 1 januari 2016.Dat 100 inwoners van Soest in zo korte tijd (precies 6 maanden) gebruik maken van deze nieuwe informatie- en actiemogelijkheid, bewijst dat mensen aan de slag willen met energiebesparing. 

Inmiddels hebben al 17 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een professioneel en onafhankelijk energieadvies aan te vragen via het Energieloket. Normaal kost dat advies €109,50, maar door een subsidie van de gemeente Soest betalen inwoners van Soest maar €49,50.

Voor de 100ste bezoeker is het aangevraagde energieadvies nu dus zelfs gratis!  Na het energieadvies weet hij welke maatregelen het meest zinvol zijn in zijn huis om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te krijgen.

Eerste ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest

Zaterdag 29 oktober 2016 is rondom winkelcentrum Soest-Zuid de eerste ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest! Zet de datum alvast in uw agenda. Deze markt is een initiatief van Stichting Soest Duurzaam, de Soestermarkt en de gemeente Soest. De organisatoren willen alle inwoners van Soest en Soesterberg meenemen in een beweging naar een Duurzame Soester samenleving. Een samenleving waar we gezamenlijk werken aan een goed, gezond, vreedzaam, respectvol, leuk, duurzaam en mooi leven. Vandaag, maar zeker ook in de toekomst!

In Soest willen we met deze markt een ontmoetingsplaats creëren en bezoekers laten ervaren dat het leuk en belangrijk is om lokaal aan duurzaamheid te werken, voor onszelf en voor de toekomst.  Op de duurzaamheidsmarkt laten we zien welke initiatieven er al zijn en wisselen we kennis uit met elkaar. Komt u ook? Lees MEER.

Energieloket Soest naar Soest Duurzaam

ondertekening overeenkomst energieloket klein4 april 2016. Vanmorgen ontving wethouder Marcel Adriani het bestuur van Stichting Soest Duurzaam voor een kennismakingsgesprek. Waarnemend voorzitter Henk van Asch vertelde dat de stichting zich samen met de gemeente in wil zetten om een succes te maken van het duurzaamheidsplan. Burgerinitiatief Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid zijn daarbij drijvende krachten. Wethouder Adriani vertelde dat hij die gezamenlijke inzet bijzonder waardeert. Stichting Soest Duurzaam zal voor de gemeente Soest ook het Energieloket Soest gaan beheren. Op de foto tekenen wethouder Adriani en voorzitter Van Asch de overeenkomst, waarmee dat bekrachtigd wordt. Achter hen kandidaat bestuurslid Paul Frijling en de bestuursleden Rob Swart, Erik Peerlkamp en Evert ten Kate.

 

Duurzame meters maken in Soest

16 februari 2016. Op maandag 15 februari 2016 organiseerde de Logo duurzaamgoedbezigRGB 25%gemeente Soest een “kick-off” bijeenkomst voor het Duurzaamheidsplan 2016-2020: “Duurzame meters maken in Soest”. in dat Duurzaamheidsplan staan niet alleen de plannen van de gemeente, maar ook van organisaties en bedrijven in Soest en Soeterberg. Daarom wilde de gemeente de goedkeuring van het Duurzaamheidsplan in de Raad vieren met organisaties en bedrijven die een bijzondere bijdrage leveren aan duurzaamheid in Soest. Bij die gelegenheid kregen 36 organisaties, bedrijven en personen de “Duurzaam Goed Bezig” duim uitgereikt door wethouder Marcel Adriani. Het gemeentelijk duurzaamheidsplan, “Duurzame meters maken in Soest”,  kunt u hier downloaden.

Stichting Soest Duurzaam van start

overhandiging logo Soest Duurzaam fsTijdens de kick-off van het Duurzaamheidsplan op 15 februari werd door wethouder Adriani ook het logo van de nieuwe Stichting Soest Duurzaam symbolisch overgedragen aan waarnemend voorzitter Henk van Asch. “Eigenlijk is het een beetje vreemd dat ik jullie dit logo aanbiedt, want de stichting komt uit de samenleving, niet van de gemeente. Dat is nu juist zo mooi. Jullie zouden eigenlijk het logo aan mij moeten aanbieden.”

De overhandiging van het logo symboliseerde de gezamenlijke inspanning die gemeente Soest en Soest Duurzaam  de komende jaren willen leveren om duurzaamheid verder een plek te geven in de Soester samenleving.

 

Duurzaam Soest in kaart

kaartsoestnoggroterAlle aanwezigen op 15 februari ontvingen van de gemeente ook een duurzaamheidskaart van Soest. waarop alle (bekende) duurzaamheidsinitiatieven een plekje hadden gekregen. Die werd via de Soester Courant van 17 februari verspreid onder alle inwoners van Soest. In een goede samenwerking tussen gemeente en Soest Duurzaam werd ook een digitale versie van de kaart gemaakt. Die staat op deze website en zal door gemeente Soest en Soest Duurzaam worden aangevuld als er nieuw initiatieven zijn. Als u vindt dat uw eigen initiatief of het initiatief van een ander ten onrechte ontbreekt, meldt dat dan via het contactformulier of via info@soestduurzaam.nl.

Duurzaamheidsplan 2016-2020 goedgekeurd

5 overzicht raad hoog kleinfebruari 2016. Op donderdag 4 februari 2016 werd het Duurzaamheidsplan 2016-2020 van de gemeente Soest met algemene stemmen goedgekeurd. Aan de totstandkoming is hard gewerkt door de gemeente Soest, maar ook door maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Soest. In de raadsvergadering bleek bij alle partijen veel waardering voor de “participatieve” aanpak. Daardoor ligt er nu een breed gedragen Duurzaamheidsplan, waarin niet alleen plannen van de gemeente staan, maar ook van andere partijen in Soest. 

Het plan, “Duurzame meters maken in Soest”,  kunt u hier downloaden.