Wat doen wij?

Stichting Soest Duurzaam wil samen met de gemeente Soest werken aan een duurzame Soester samenleving. Soest Duurzaam doet dat door bestaande initiatieven te ondersteunen en te stimuleren samen te werken. De inzet:

  • Inspireren:
   • Meedenken over de werkplannen Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid.
   • Zoeken naar creatieve initiatieven, die bijdragen aan een duurzame Soester samenleving.
  • Verbinden:
   • Contacten tot stand brengen tussen bestaande duurzaamheidsinitiatieven.
   • Zoeken naar onverwachte en vernieuwende coalities.
  • Ondersteunen:
   • Bieden van toegang tot een breed netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties.
   • Helpen met contacten met de gemeente Soest.
   • (Formeel) onderdak bieden aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.