Wie zijn wij?

Stichting Soest Duurzaam is een gezamenlijk initiatief van burgerinitiatief Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid. Voor de gemeente Soest voert Soest Duurzaam het Energieloket Soest uit. Binnen Soest Duurzaam werken Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid samen, maar ze doen dat met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. In deze figuur is de samenwerking rond energiebesparing in Soest in beeld gebracht.

Soest Duurzaam wil samen met de gemeente Soest een succes maken van Duurzame meters maken in Soest, het duurzaamheidsplan 2016-2020. Er zal nauw worden samengewerkt en de gemeente Soest ondersteunt het werk van Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid met een financiële bijdrage.

Het bestuur van Stichting Soest Duurzaam zorgt voor goede randvoorwaarden om het werk van Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid mogelijk te maken. Ook andere maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzame Soester samenleving worden door het bestuur van harte uitgenodigd om mee te doen. Soest Duurzaam wil inspirerend, verbindend en ondersteunend zijn.

Het bestuur van Stichting Soest Duurzaam bestaat uit:

  • Evert ten Kate, wnd. voorzitter en penningmeester, uit de sfeer van bedrijven
  • Erik Peerlkamp, secretaris, uit de sfeer van burgers
  • Rob Swart, lid, uit de sfeer van burgers
  • Arie Lengkeek, lid, ontbreekt op de foto
  • Vacature: voorzitter