Energieloket Soest

Energieloket Soest wil mensen op weg helpen, die een comfortabel en energiezuinig huis willen. Als u aan de slag wilt met energiebesparing, maar u weet niet waar u moet beginnen, dan krijgt u bij Energieloket Soest antwoord op uw vragen. Energieloket Soest is een volledig digitaal loket en te vinden op een eigen website: www.energieloket-soest.nl

Energieloket Soest is een service van de gemeente Soest. De gemeente heeft de invulling uitbesteed aan Stichting Soest Duurzaam. Dat is een logische keuze, omdat in Stichting Soest Duurzaam het burgerinitiatief Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid de krachten bundelen om stappen te zetten op het gebied van energiebesparing in Soest.

Ook het Energieloket Soest gaat ervan uit, dat de verbinding van inwoners van de gemeente met lokale ondernemers een duidelijke meerwaarde kan hebben om stappen te zetten. Daarom heeft Soest Duurzaam graag de taak op zich genomen om invulling te geven aan Energieloket Soest.